Kurz Metodologický proseminář I (JPB221) uvádí studenty prvního ročníku bakalářského programu Politologie a mezinárodní vztahy do studia politické vědy. Ze středoškolského vzdělání jsou studenti typicky zvyklí chápat politické procesy na základě intuice, zpráv z médií, případně učebnicových textů. V drtivé většině situací však tyto zdroje k dostatečnému pochopení politiky nestačí. Cílem tohoto kurzu je pomoci studentům rozvíjet schopnost vlastní kritické analýzy založené na systematické práci s relevantními empirickými daty. Jádrem kurzu je práce se sekundárními zdroji, tedy s odbornou literaturou věnující se daným problémům. Studenti se v tomto semestru naučí, jak co nejlépe získat relevantní informace zjiž existujícího výzkumu. Kurz je vyučován formou interaktivních cvičení ve skupinách okolo 20 studentů. 

Toto je kurz skupiny se zaměřením na politologii a politické systémy pod vedením Lukáše Hájka a Karla Höfera.