Bakalářský seminář je určen pro studenty a studentky bakalářského programu sociologie a sociální politika s projekty zaměřenými na oblasti veřejné a sociální politiky (vedené většinou vyučujícími z Katedry veřejné a sociální politiky).

Na semináři postupně probíráme základní stavební kameny závěrečné práce a studenti formou domácích úkolů rozpracovávají tyto části svých bakalářských prací.

Na semináři se snažíme vytvořit bezpečné prostředí, aby se studující nebáli sdílet své problémy a nejistoty, které se snažíme společně řešit.

Podmínkou pro získání zápočtu je odevzdání základů bakalářské práce (vymezení a obhajoba tématu, přehled dosavadního poznání o něm, formulace cílů a výzkumných otázek, teoretické uchopení práce, popsi výzkumných metod a dat), poskytnutí zpětné vazby k výstupu spolužákům a zpráva o předvýzkumu.