Osobní knihovny významných osobností jsou součástí našeho kulturního dědictví. Materiály ke kurzu pro kombinované studium ÚISK naleznete v tomto kurzu.