Tento kurz se věnuje umění pantomimy v dějinách divadla a tance. Záměrem je očima současné teorie těchto
oborů nahlédnout na vývoj různých podob pantomimy od antiky po její dnešní užívání, často na hranici žánrů jako
jsou fyzické a taneční divadlo či nový cirkus. Kurz se bude skládat z dvanácti seminářů, počínaje propedeutikou
(kromě stěžejních náhledů na pantomimu v historii také rozprava nad současným stavem terminologie). Dále
obsáhne genezi pantomimy na předním východě a v antickém světě, středověké a renesanční podoby tohoto
umění (projevy v komedii dell'arte, renesančním tanci), klasicismus (J. G. Deburau, vnímání němohry u Diderota,
Voltaira, J. J. Engela), romantismus (první české dochované projevy od Divadla v Kotcích po V. Hametnera,
národní pantomimy v 2. pol. 19. st.) a samozřejmě stav tohoto umění ve 20. století – od vlivů první divadelní
reformy na E. Decrouxe a J. L. Barraulta po M. Marceaua a národní pantomimy 2. pol. 20. st. (včetně
československé). Kurz bude končit rozpravou nad současným stavem a perspektivami pantomimy s přihlédnutím
k performativnímu obratu v umění, tendencím fyzického a postdramatického divadla.