“Management vědy a inovací” je 1-semestrální volitelný předmět opakující se v zimním i letním semestru.

CÍLOVÁ SKUPINA: studenti všech fakult UK, 4-tých a vyšších ročníků Mgr. programů + navazujících Mgr. programů + PhD. programů. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního vzdělávání. 

OBSAH VÝUKY: 3 tématické bloky: Projektová příprava + Transfer technologií +  Manažerské dovednosti.  Témata výuky jsou: Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací // Systém řízení a hodnocení vědy // Finanční zdroje pro VVI v ČR a EU  // Příprava VVI projektů // Příprava vlastního VVI projektu // Základy transferu znalostí a technologií // Ochrana duševního vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. Spin-out // Příprava vlastního Business plánu // Komunikační dovednosti // Team & time management // Projektový management  // Trénink komunikačních dovedností. 

FORMA VÝUKY: hybridní. Prezenční je úvodní PŘEDNÁŠKA, na které se také vytvoří studentské týmy, a závěrečný TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ. Distanční jsou WEBINÁŘE (1x týdně dle rozvrhu na http://www.cuni.cz/UK-6691.html), výukové TEXTY a VIDEA (Moodle UK). Týmová práce je základem pro vypracování vlastního projektu, grantové žádosti a byznys plánu.

ZÁPIS: 2 týdnů před začátkem semestru (viz rozvrh na http://www.cuni.cz/UK-6691.html)

ZAJIŠTĚNÍ: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.

ORGANIZACE / KONTAKT: Mgr. Jitka Černá - Jitka.Cerna@ruk.cuni.cz, T: 224 491 362

DISKUSE: Facebook

PROMO: