Předmět představuje úvod do problematiky literárního překladu. Na konkrétních příkladech se studenti učí základním 
technikám literárního překladu, přemýšlejí o největších úskalích této práce. V semináři se vychází z již existujících překladů z nizozemské literatury, na nichž se studenti seznamují jak se zdařilými řešeními, tak základními překladatelskými chybami. Druhá část semestru je věnovaná vlastní překladatelské práci na nejméně dvou textech (text současný versus text historický, próza versus poezie, literatura pro dospělé versus literatura pro děti). Na závěr student odevzdává samostatně vypracovaný překlad literárního textu podle zadání (v rozsahu cca 10 NS), který je 
klasifikován.