Lidská mysl je, pochopitelně, tradičně ve středu zájmu filosofů. Není však vůbec jasné, jak vlastně bychom ji měli zkoumat. Na první pohled se může zdát, že naše mysl je přímo přístupná našemu pozorování, a to lépe než cokoli jiného. Mnoho filosofů a psychologů namítá, že to je pouhá iluze a že mohu-li něco 'pozorovat' jen já sám, nemůže to vlastně vést k ničemu, co by si zasloužilo název poznání (a v podstatě z tohoto důvodu byla v rámci klasické analytické filosofie mysl odsunuta na okraj zájmu filosofů). V posledních desetiletích se však objevila zcela nová možnost, jak mysl zkoumat: spolu s vzestupem evolučních vysvětlení v biologii se otevřela možnost anatomizace mysli z hlediska toho, jak se v rámci evoluce mohla poskládat z evolučně výhodných komponent. Cílem semináře je uvést posluchače do tohoto způsobu uvažování o lidské mysli a zprostředkovat jim některé výsledky, ke kterým se již v jeho rámci dospělo.