Kurz Didaktika matematiky I pro prezenční, ale i pro kombinované studenty. Dále zde bude navazovat kurz Didaktiky matematiky s praxí II. a III.