Kurz seznámí studenty jednak se základními tendencemi vývoje teoretického myšlení o fenoménu
generací ve 20. století především na poli sociálních věd (koncepty), které budou dále ilustrovány na
konkrétních příkladech jejich dalšího praktického rozpracování konkrétními autory nebo školami
(aplikace), přičemž budou zhodnoceny jejich možnosti a limity při uchopení historické reality a
vysvětlení její historické změny (kritika).