Předmět je koncipován jako úvod do syntaktické analýzy ve funkčně-kognitivním pojetí konstrukční gramatiky. Studenti se seznámí s teoretickými východisky konstrukčního přístupu k syntaktickému popisu a analýze, převážně v práci s anglickým a českým jazykovým materiálem. Cílem je vypěstovat si schopnost (i) přesného jazykového pozorování, (ii) pečlivé analýzy formálních a sémanticko-pragmatických jevů v syntaxi a (iii) obhajování vlastních 
závěrů na základě empirických důkazů.