Přednáška a semináře představují uvedení do problematiky počítačem podporovaného překladu a seznámení s programy, které se pro zefektivnění překladatelského procesu nejčastěji používají. Je zde vysvětlen princip fungování těchto systémů všeobecně, a těch nejrozšířenějších (SDL Trados, MemSource) zvláště. Dále je ozřejmeno využití nástrojů při zpracování překladového projektu a nastíněna správa terminologie.