Cíl výuky:

Zabývat se otázkami vnímání vizuálního díla, možnostmi jeho interpretace a dalšího zapojení ve výtvarné výchově. Studovat metody galerijní a muzejní pedagogiky.