Předmět Pohybový systém a prevence pohybových poruch zahrnuje 5 oblastí kineziologie (kineziologie = věda o pohybu):
souhrn základních kineziologických poznatků (oprášit dřívější znalosti anatomie a navázat na ně, zorientovat se v terminologii, která se v kineziologii používá, vytvořit si praktickou orientaci v základních funkcích pohybového systému)
- základní kineziologické vyšetření pro potřeby tělovýchovné praxe
poruchy (zejména funkční) pohybového systému
postupy prevence pohybových poruch poruch (cvičení, dýchání, relaxace, posturální korekce a ADL)
- zajímavé metody, koncepty a osobnosti v oblasti prevence pohybových poruch.
Z praktických dovedností se očekává, že student prokáže schopnost vést cvičební jednotku zaměřenou na PPP a schopnost pracovat s odbornou literaturou (čerpat z odborných článků, zapsat správně citaci).