Kurs sleduje vývoj jednotlivých křesťanských konfesí v době od reformace do osvícenství.