Kurz přináší základní teoretický úvod do frazeologie češtiny. V praktické části je zaměřen na procvičování různých typů českých frazémů. Studenti se také seznámí se způsobem anotace a možností vyhledávání frazémů v českých korpusech. V moodlu najde vždy stručný přehled toho, co se dělo na jednotlivých seminářích a potřebné materiály k opakování.