Cílem předmětu je naučit studenty vnímat sociální faktory ovlivňující lidské chování a rozumět sociální perspektivě deskripce, explanace i predikce lidského chování. Pozornost bude věnována struktuře i dynamice sociálních systémů. Budou představeny různé přístupy a postupy sociodiagnostiky počínaje sociometrií a konče analýzou sítí. Bude se věnovat také teorii a praxi Sociomapování.