Kurs se věnuje formativním textům židovské a křesťanské tradice, tedy Bibli a textům, které z ní bezprostředně vycházejí. Začíná u otázky kánonu („svaté knihy“) a jeho významu pro identitu společenství. Probírá historické okolnosti toho, o čem Bible vypráví, i toho, jak sama vznikala. Představuje důrazy Starého a Nového zákona i textů vznikající církve a synagogy a zastavuje se u vzniku islámu. Ukazuje, jakou roli sehrál diskurs zachycený v Bibli při utváření evropské identity.

Kurs zajišťuje Katedra dějin a didaktiky dějepisu.