Texty na tomto portále nejsou pouze čítanka Metodologickému rozcestníku KFS, ale zároveň slouží k přípravám na seminář čtení k Dějinám filmových teorí I./II. a na všechny typy státních závěrečných zkoušek z filmových teorií.