integrály, diferenciální rovnice, (řady, posloupnosti a řady funkcí)