Tento kurz je koncipován jako samostatný e-Learningový kurz, který si klade za cíl umožnit studentům samostatnou přípravu při studiu a k vyrovnání znalostí pro vstup do vyšších odborných kurzů vyučovaných na FF UK v Praze v Jazykovém centru a při přípravě ke zkoušce z anglického jazyka pro obory studované na FF UK.

Vhodný je také pro přípravu studentů v kombinované formě studia, protože nevyžaduje účast na prezenční výuce.

Kurz bude otevřen studentům zapsaným v SISu FF UK.