Blended learningový kurz němčiny je určen pro studenty FF, předpokládaná minimální znalost jazyka je na úrovni B1+/B2 (Německy s úsměvem L 1-18). Cílem kurzu je zopakovat a prohloubit nejdůležitější gramatické a lexikální jevy relevantní pro akademické a profesní prostředí, zdokonalit porozumění psanému i mluvenému textu a osvojit si psaní vybraných akademických textových druhů.