Pokračování kurzu Didaktiky matematiky s praxí je zaměřeno na hlubší porozumění studia didaktiky matematiky. Předpokládá se propojení poznatků a zkušeností ze studia pedagogických a psychologických disciplín, matematiky a její didaktiky a praxe.