Cílem semináře je seznámení s římskou mentalitou a každodenním životem nejen v provinciích, nýbrž i v hlavním městě římské říše a se zábavou volného času. Podrobněji viz na http://kdddweb.pedf.cuni.cz/studium/seminare/asterix-rimske-hry .