Kurz je založen na promítání krátkých dokumentárních filmů a seznamování studentů s možnostmi jejich využití ve výuce. Kurz představí výuku průřezových témat pomocí dokumentárních filmů, interaktivní metodologie a prožitkových her. Studenti budou mít příležitost si názorně vyzkoušet, jak se pracuje s dokumentárním filmem a sociálními spoty ve výuce a seznámí se s tématy jako jsou např. rozvojové cíle tisíciletí, rasismus, nedemokratické režimy, vliv médií, životní prostředí. V prostředí Moodle budou plnit úkoly směřující k rozvoji odborných a oborově didaktických znalostí nutných pro práci s filmem ve výuce.Kurz lektoruje Mgr. Vlasta Vyčichlová, lektorka Člověk v tísni- Jeden svět, za KPP garantuje dr. Jana Stará.