Studenti získají vědomosti a částečně i dovednosti potřebné pro výuku českého jazyka a slohu na 1. stupni ZŠ.