Inklusivní vzdělávání osob se speciálními potřebami - základní kurz.
Cílem je porozumět problému inkluse na základě teorie i práce s videoukázkami z praxe.
Deficitní a kompetenční pojetí hendikepu.
Příčiny a mechanismus vzniku kompenzačních jednání. Terapie.
Verze pro prezenční studium (výuka je kombinovaná - prezenční i distanční části, diskuse)