On-line podpora pro výuku povinně volitelného studijního předmětu Didaktika NJ IIIdidaktika reálií určeného studentům navazujícího magisterského studia Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Německý jazyk.