Předmět je zaměřen na nejfrekventovanější hudebně teoretické pojmy, na systematiku disciplín hudební vědy a na prohloubení orientace ve studiu HV a na seznámení s hudebněvědnými a hudebněvýchovnými obory. Dále se zabývá aktuální situací v hudební pedagogice i v přípravě učitelů hudební výchovy.