On-line podpora kurzu ON2314201 Celoživotní učení pro studijní obor Pedagogika.