Předmět se zabývá základy klasického výrokového počtu, jeho axiomatikou, sémantikou a metodami odvozování a dokazování. Do kurzu je zařazen i stručný úvod do modální výrokové logiky a seznámení s nerozhodnutelnými tvrzeními - Gödelovy věty.