Kurz je určen studentům se specializací Hv. Základy klasické harmonie se zdůrazněním její praktické aplikace na klavír (hlavní a vedlejší kvintakordy v dur a moll, jejich spoje, obraty kvintakordů, septakordy, mimotonální dominanty, melodické tóny, základní typy modulací).

Aplikace jevů na příkladech lidové písně a instruktivních klavírních skladbách klasicko-romantického období.