Předmět je zaměřen na problematiku bezpečnosti práce v chemické laboratoři. Zahrnuje problematiku bezpečnostních rizik, jejich identifikaci a hodnocení, obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce včetně informace o osobních ochranných prostředcích a jejich používání, zásady první pomoci při otravách, úrazech aj. Předmět obsahuje také část toxikologickou, zaměřenou na principy působení chemických látek na živé organizmy, hodnocení toxicity anorganických a organických látek včetně aplikace antidotních prostředků, informace o látkách hořlavých, samovznítitelných a výbušných. Zahrnuje též zásady bezpečné práce s elektrickým zařízením a tlakovými láhvemi. Součásti náplně předmětu jsou také způsoby likvidace a recyklace odpadů.