Předmět je koncipován jako seminární rozšíření předmětu Základy sociologie a slouží primárně k prohloubení znalostí a dovedností získávaných v tomto předmětu. Zároveň předmět vztahuje probíranou látku více k oblastem vzdělávání dospělých a personálnímu řízení jako svébytného oboru zaměřeného na poznávání specifické oblasti společnosti, jakož i na aplikaci poznatků v praxi. Předmět je realizován prostřednictvím kombinace domácí přípravy, přímé výuky a diskuse ve skupinách. Domácí příprava slouží lepšímu vhledu do diskutovaného tématu tak, aby se studenti již nemuseli seznamovat se základními učebnicovými skutečnostmi a mohli se zaměřit na souvislosti, podstatu a problémová místa probíraného tématu. Jednotlivé semináře obsahově navazují na obsah předmětu Základy sociologie. Domácí příprava zahrnuje četbu zadaných textů, popř. vypracování zadaných otázek či zpětné vazby. Přípravu studenti využívají v hodinách.