Předmět se zabývá složením a stavbou organismů s důrazem na eukaryotické organismy - člověka, představuje základní témata buněčné biologie (buněčná signalizace, dělení buněk), věnuje zvláštní pozornost transportním mechanismům buněčné membrány a membránovému potenciálu, stručně biochemickým reakcím v buňce a mapuje základy obecné genetiky, evolučním teoriím, epigenetice, a populační genetice.