Studijní materiál pro Kurz lyžování (OPBT4T013A) zamřený na běh na lyžích, ale i jiná teoretická témata, která s danou problematikou souvisí.

Určeno pro studenty tělesné výchovy KTv PedF UK.