Předmět se zabývá rezultativními konstrukcemi (zejména vazbami sloves "mít" a "být" s různými typy příčestí) ve slovanských jazycích ve vztahu ke kategoriím času, vidu a diateze, tedy např. česky "Jezero je zamrzlé", "Dveře jsou otevřené", "Dopis mám už napsaný", "Mají tam otevřeno" atd. Zvláštní roli hrají gramatikalizace jednotlivých konstrukcí a jazykový kontakt (němčina, balkánská románština, řečtina, ugrofinské jazyky). Předmět je určen zájemcům o jednotlivé slovanské jazyky nebo o slovanské jazyky obecně.

Jeho cílem je komplexní analýza jedné rodiny slovesných konstrukcí, která se nachází v průsečíku kategorií diateze (vztahy k pasivu, se kterým jsou některé rezultativní konstrukce v některých slovanských jazycích formálně totožné), času (některé konstrukce se vyvíjejí nebo už vyvinuly v slovesný čas, srov. makedonsky "Уште немам видено железна врата што се отвора со убави зборови", nář. rusky "Вот и у нас напитось чаю") a vidu (dokud se jedná o skutečná rezultativa, bývají zkoumané konstrukce omezené na dok. vid, v případě pasivního nebo perfektního významu, lze najít i tvoření od sloves nedok. vidu). Účastníci se seznámí s řadou temat, která jsou dlouhodobě ve slavistice diskutována a jsou aktuální i dnes, zároveň si osvojí základy teorie gramatikalizace i jazykové kontaktologie.