Jedná se o jeden ze závěrečných předmětů specializačního Modulu 6: Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk, který se zaměřuje na prohloubení tlumočnických/překladatelských dovedností a znalostí, které jsou převedeny do praxe. Praktická cvičení se zaměřují na trénink percepčních, recepčních, interakčních a mediačních kompetencí potřebných k výkonu povolání tlumočníka českého znakového jazyka.

Předmět je součástí specializačního Modulu 6: Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk.