Proseminář je určen pro ty, kteří se v rámci svého studia zajímají o témata sociokulturní antropologie a sociální konstrukci žité reality. Budeme se věnovat problematice tělesné autonomie v kontextu LGBT+ komunity a reprodukčních práv. Zároveň se blíže podíváme na institucionální a institucionalizovaný útlak ve výše zmíněné oblasti, otázku homogenity LGBT+ komunity a prodiskutujeme roli biologie a ,,daných biologických specifik", jež často slouží k argumentaci ve veřejném prostoru. Filosofií tohoto prosemináře bude vytvořit bezpečný prostor pro diskuzi a různorodost názorů a neodcházet se správnými odpověďmi, ale se správnými otázkami, sdílet si navzájem nové podněty, zdroje a úhle pohledu. Podmínkou atestace je aktivní zapojení do diskuzí vycházející z domácí přípravy a nastudované literatury a vypracování závěrečné seminární práce, která bude reflektovat prodiskutovaná témata.