Seminář je určen pro studenty bakalářského cyklu oboru Mezinárodní teritoriální studia a navazuje na kurz Evropská integrace (JTB021) s cílem prohloubit znalosti studentů ve environmentálních politikách Evropských společenství, respektive Evropské unie. Seminář se zaměřuje na klíčové fenomény, události a osobnosti v dějinách Francie, které doplní znalosti studenta z přednášek Moderních dějin Západní Evropy. Seminář je založen na aktivní účasti studentů, které budou aktivně prezentovat zadaná témata, diskutovat na základě uvedené literatury a znalostí získaných z přednášek a povinné literatury z předmětu Evropské integrace.