Některé teorie chápou populární hudbu jako prostředek k emancipaci, kdy vám plakát oblíbené popové hvězdy vyvěšený v dětském pokoji nebo píseň ve sluchátkách může dodat sebevědomí i v běžném životě. Jiné teorie vidí ve slasti a požitku, které populární hudba vzbuzuje v posluchačích a posluchačkách, jen iracionální jednání znemožňující schopnost kritického myšlení. Střet těchto dvou pohledů provází populární hudbu od poloviny padesátých let minulého století do současnosti a diskuze o hodnotě popu jsou svázané s diskuzemi o účincích médií, roli aktivních publik nebo mediálních technologiích.

Kurz Média a populární hudba bude probíhat formou přednášek a dává si za cíl – na základě odborné literatury, konkrétních příkladů nebo videoklipů – představit studentkám a studentům vybrané kapitoly z dějin populární hudby, seznámit je se základními teoretickými koncepty pro studium popu a zároveň probíranou látku propojit s aktuálními tématy. Přitom zvláštní důraz předmět klade na mediální revoluce ve 20. století, které formovaly populární hudbu. Kurz představí pop jako inkubátor nových myšlenek a zrcadlo společenských problémů.