Předmět Politologie pro ZSV je věnován seznámení se základními otázkami a problémy politické vědy (politologie) a politické teorie. Studující získá přehled o základních úkolech politické vědy v současné společnosti. Kromě základních znalostí z pole politické vědy je cílem předmětu poskytnout studujícím odpovídající základní vhled do moderní politiky tak, aby je připravil na případné budoucí působení v rámci pedagogické praxe.