Kurz se zabývá historií tzv. ženské otázky a proženských a feministických organizovaných aktivit (označovaných zpravidla termínem „ženské hnutí“) v prostoru českých zemí a Československa od poloviny 19. století do současnosti. Soustředí se na cíle a požadavky aktivistek a aktivistů, proměnu cílů v čase, poskytuje základní periodizaci aktivit. Stejně tak se soustředí na různost požadavků v daném historickém kontextu v souvislosti s různou situovaností žen v systému společenských hierarchií – v českých zemích spojenou zejména s propojováním kategorií genderu, třídy a národa. Sledovány jsou metody práce aktivistek a aktivistů a strategie, které používali a používají pro dosažení svých cílů.