Cílem prosemináře je představení základních východisek perspektivy kulturních dějin a historické antropologie. Během semestru se studenti seznámí s vybranými texty zejména tuzemských historiků a historiček (např. Kamil Činátl: Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme, Pavel Himl: Zrození vagabunda, Rudolf Kučera: Život na příděl, Daniela Tinková: Tělo, věda, stát), osvojí si základní dovednosti práce s odborným historickým textem (čtení a interpretace), naučí se psát anotace a připravit si ústní referát.