Problematika náboženství a souvisejících fenoménů představuje zásadní předmět zájmu antropologie od jejího ustanovení jako sociálně vědního oboru. Antropologie náboženství se stala důležitým polem pro vedení teoretických debat i vznik empirických studií formujících celý obor. Tento kurz se zaměřuje právě na uzlové body a kritické výzvy antropologického zkoumání náboženství. V jeho rámci bude podrobně rozebíráno, z jakých teoretických pozic jsou náboženské fenomény definovány, jaké koncepty jsou uplatňovány při jejich analýze a jaké kritiky je rámují (např. C. Geertz, T. Asad, T. Csordas). Pozornost bude věnovaná nejen klasickým tématům jako je víra, rituál, magie a šamanismus, ale i tématům, které jsou aktualizovány proměnami současného světa (morálka, uzdravování, sekularismus, násilí). Cílem tohoto kurzu je též zprostředkovat vhled do různorodých (nejen exotických) terénů, ve kterých se antropologie náboženství pohybuje, a to prostřednictvím konkrétních etnografických studií.