Jednosemestrální seminář navazuje na předmět Tlumočení II. Studenti dále rozvíjejí tlumočnické dovednosti a techniky, znalosti a návyky potřebné pro konsekutivní tlumočení. Cílem semináře je zlepšit komunikační kompetence v obou jazycích. Seminář se dále věnuje nácviku obousměrného tlumočení s notací v délce 4-5 minut. Texty mají zvyšující se náročnost a jsou tematicky i terminologicky více vymezené (sociální oblast, migrace, životní prostřední, doprava, školství, aktuální témata španělsky mluvících zemí, evropská a česká). Studenti si připravují příspěvky na daná témata, které jsou na seminářích tlumočeny. Součástí semináře je i procvičování tlumočení z listu do mateřštiny a bilaterálního tlumočení. Kurz studenty rovněž cíleně připravuje ke státní bakalářské zkoušce.