Tlumočení III je povinně volitelný předmět pro studenty 3. ročníku bakalářského studia. Navazuje na Tlumočení I a II a zároveň dává nahlédnout více do praxe.

Polovina kurzu bude zaměřena na simulované konference na předem zadaná témata, druhá polovina kurzu se bude věnovat bilaterálnímu tlumočení.