Kurz se zaměřuje na problematiku decentralizačních modelů, s nimiž se setkáváme v západoevropských zemích po roce 1945, a regionální hnutí ve Spojeném království, Francii, Itálii, Španělsku a Belgii.

Hlavním tématem je sledování změn a procesů, které provázely a provázejí přenášení kompetencí z mocenských center na nižší územně správní jednotky  regiony či jinak definované celky, jimž je přiřazena určitá míra legislativních či exekutivních kompetencí. Současně kurz sleduje proměnu daných modelů vládnutí s ohledem na transformaci relevantních vztahů v historické perspektivě.

Cílem kurzu je přiblížit příčiny a okolnosti, které vedly konkrétní politické aktéry centra a tzv. periferie (resp. periferií) k prosazování požadavků na posílení jejich mocenského postavení, z nichž některé mohou vést k formulování secesionistických požadavků.