Tento kurz obsahuje materiály, které je nutno nastudovat před příchodem na praktická cvičení z biofyziky.