Cílem kurzu je osvojit si schopnost kritiky pramene a jeho analýzu. Kurs je založen na četbě primárních dokumentů, které budou diskutovány a analyzovány na hodině. Atestace je tedy vázána na pravidelnou přípravu a odevzdávání úkolů z četby v průběhu semestru a aktivní účast na diskuzích.

Kurz se bude konat přes zoom:
Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/93763985742
Meeting ID: 937 6398 5742

Tematicky se kurz věnuje diskuzím nad postavením Židů ve společnosti od osvícenství po první světovou válku z několika různých hledisek – z hlediska právního a politického, z hlediska náboženství, sociálního postavení, rasy, národnosti a jazyka. V kurzu se tak budou prolínat různé náhledy na témata segregace, inkluze či asimilace.
Pro přístupnost byly vybrány texty, které máme k dispozici v angličtině, nebo texty v češtině. Texty budou nahrány na moodle kurzu a i odevzdávání úkolů bude vázáno pouze na moodle.