Tématem kurzu jsou texty objevené ve 40. a 50. letech 20. století v jeskyních nedaleko naleziště Chirbet Kumran v judské poušti. Studenti v kurzu získají základní přehled o objevených rukopisech, jejich fyzickém stavu, žánrech textů, které obsahují, a o problémech pojících se s jejich interpretací. Seznámí se také s archeologií místa a s teoriemi ohledně totožnosti skupiny označované jako Jednota, s níž se podle většiny badatelů Kumrán pojí. Společně se pokusíme najít odpověď na otázku, jak nalezené texty proměnily naše chápání starověkého judaismu a raného křesťanství. V neposlední řadě se zaměříme na recepci těchto nálezů v populární kultuře. Znalost hebrejštiny není vyžadována, primární texty budou dostupné v českém, resp. anglickém překladu. Kurz je vhodný pro studenty Bc. i nMgr. studia.